du doan 3 mien nam

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-13
ASIN:B09F6D1BQW

du doan 3 mien nam

doanĐúng vậy nhỉ! Sao ta phải nghe lời triều đình. 3Ngươi nói cái gì? duPhạm tổng quản, chúng ta bây giờ đã cùng ngồi trên một chiếc thuyền rồi, cứ nói đi đừng ngại! mienHa ha, Vân tiên tử và Lâm thiếu hiệp vẫn còn tính trẻ con. Ha ha ha… nam Lý Cáp quay sang hỏi Bạch Ngưng Sương.

duLý Cáp nghe xong cơ thể hơi co giật, Ngưu Thiên Vương? Các ngươi nghĩ các ngươi là con cháu của Ngưu Ma Vương hả? Hắn không nghĩ tới mình mời bọn họ ăn miễn phí mà ba tên này còn muốn ăn ‘đại phi’! Bộ dáng kiệt ngạo bất tuân, cuồng ngạo vô thiên như thế, sợ rằng không phải chỉ cho chúng ăn là thu phục được. Cho dù thu phục được, cũng không nhất định nghe lệnh của mình. nam Hương Hương nhìn hắn cười ngu ngu thì cảm thấy kỳ lạ. Nàng xoa má hắn rồi hỏi: doanChủ nhân, Hương Hương lần này từ kinh thành đến là có hai tin tức trọng yếu. doanHừ, dù sao cũng đã chạy mất, nhưng cũng sẽ vô ích. Ngày mai các ngươi đi Hoàng gia một chuyến. nam Bất luận là ai thì trong tâm hồn cũng đều có sơ hở.

nam Lý Cáp hướng Thiên Thiên cùng Hương Hương bên cạnh khẽ gật đầu nói. mienNgười dịch: Đại Y Sư nam Hương Hương gật đầu: nam Quỷ Di cũng gật đầu nói: duGia gia, hay là… Hay là tối qua tiểu đệ cũng đem ngài…


link:http://tiendainformaticabarcelona.com/ngkf/cf18956bm1627.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://tiendainformaticabarcelona.com