bach thu kon tum

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

bach thu kon tum

konVũ Uy hầu, ngươi... Mặt của ngươi sao vậy? bachNghe xong những lời ấy, Hoa Tư thiếu chút nữa từ chỗ ngồi té xuống, lại có thể ở Chu Tước nhai vượt qua xe ngựa của đương triều Thượng Thư , này… konSang ngày thứ hai, cả đoàn người Vương Hàm mệt mỏi rã rời đã tới được thành Hỗ Dương. Vương Hàm cũng không kịp nghỉ ngơi, ngay lập tức chạy đến Thống đốc phủ muốn bái kiến Lý nhị công tử. bachLý Cáp cầm trường phủ thúc ngựa, xông lên trước, nhiệm vụ của hắn chỉ có một, đó là đánh chết chủ soái người Hồ, Tường Toản, Hắn biết khi toàn bộ nhị lộ quân phá vây, Tường Toản sẽ không thể tiếp tục là con rùa rụt cổ, hắn phải đi ra chỉ huy, trừ khi hắn nguyện ý thả cho nhị lộ quân phá vây mà đi, mà chỉ cần hắn xuất hiện thì Lý Cáp sẽ tiễn hắn lên đường, chỉ cần diệt được Tường Toản thì Hồ quân sẽ thành rắn mất đầu, phá vây nhất định sẽ thành công. tum Vì thế đoàn người liền đi tới Cẩm Tú Đường. Khi tới nơi thì thấy hai nhân viên đang được chưởng quầy chỉ huy đóng cửa, hộ vệ Lý phủ lập tức tiến lên giữ ván cửa lại rồi nói:

thuThấy thái hậu tiến vào, Hàn Bình vội tiến lên chào, dang hai tay ra giống như muốn ôm lấy. tum Dài dòng cái gì, lăn qua một bên. thuMông Trùng, Mông Tiến nghe giọng nói của hắn cũng ngẩn ra, kinh ngạc nói: tum Tư Không Minh nhìn bốn phía Băng cung, đột nhiên hỏi: bachY Tiên nói.

bachBạch y công tử âm thanh lạnh lẽo nói: konMôn chủ đem thanh kiếm tra vào vỏ, rồi nói: bachU hậu nhẹ nhàng ôn nhu nói: konHa ha, ta đã sớm nói rồi mà, Nạp Lan thế gia đâu phải chỗ để Phong huynh thi triển quyền cước. Quả nhiên, hiện tại thiết phiến cũng đã thay bằng kim phiến. Phong huynh đúng là xưa không bằng nay a! thuHương Hương nhìn Lý Cáp một cái rồi mới trả lời Thiên Thiên:


link:http://tiendainformaticabarcelona.com/npm/cf18957grr1223.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://tiendainformaticabarcelona.com